search

Fabrik AB Småland

På AB Småland är hållbarhet A och O. Därför ser vi givetvis till att produktionen av våra varor sker på ett schysst sätt - både för miljö och människor. Därför har vi valt att producera våra produkter hos ACS Textiles i Bangladesh, en fabrik som arbetar för hållbarhet på många plan. 

Produktion & miljö

ACS är ett medvetet företag och som tillämpar klimatvänliga metoder för att värna om miljön, trots att det kan innebära högre kostnader. De kontrollerar löpande förbrukning av vatten och mängden utsläpp från fabriken och jobbar för miljövänliga lösningar och produkter, snarare än att erbjuda lågprisprodukter. Att kompromissa med pris, kvalitet och klimatbelastning går helt enkelt emot ACS’ principer.

Energieffektivisering är också något som ACS arbetat mycket på. Detta genom att ta tillvara på och återanvända restprodukter som avges vid produktionen. Till exempel använder fabriken den överskottsvärme som utsöndras i form av exempelvis ånga eller varmt vatten till att värma upp övriga maskiner. I vanliga fall är denna värme bara en biprodukt som släpps ut, vilket gör att ny energi behöver användas för att värma upp maskinerna.  

ACS använder sig också av solpaneler på taken för belysning i lokalerna. Att utnyttja de resurser som företaget automatiskt redan har tillgång till är en metod som genomsyrar ACS’ tänk till stor del. Det är ett energieffektivt sätt att arbeta på som besparar vår planet. Företaget har fått flera utmärkelser för just detta. 

Socialt ansvar

ACS grundar sitt arbete på ett stort socialt ansvar. De är måna om att vara transparenta i sitt arbete, tydliga med sina värderingar och etiska i sina val. De jobbar också för att bidra till samhället i området runtomkring. 

Barnomsorg

ACS erbjuder barnomsorg för anställda kvinnor med barn för att göra det möjligt även för dem att jobba och för att främja jämställdhet.

Anställdas klimatarbete

Varje år anordnar ACS ett välgörenhetsprojekt med sina anställda vid en eventuell klimatkris av något slag. Det kan röra sig om att starta insamlingar eller välgörenhetsarbete med mera, vilket dessutom får bonuseffekten av teambuilding bland de anställda. ACS vill framförallt jobba med projekt med naturen i fokus samt arbeta över demografiska gränser.  

Gratis skolgång

Utbildning motverkar och minskar fattigdom i världen, en ståndpunkt ACS tar på allvar genom att erbjuda fri skolgång för alla anställdas barn. Idag får 900 barn gratis utbildning genom ACS, från förskola upp till tionde klass. Företaget har tillgång till nio privata skolor och en statlig gymnasieskola i området och kan även ha möjlighet att erbjuda duktiga studenter fortsatt utbildning efter detta. 

Jämställdhet

ACS består av hälften män och hälften kvinnor, en siffra företaget är stolt över och jobbar aktivt med för att upprätthålla. En del i detta arbete är den barnomsorg som erbjuds, vilken gör det möjligt även för kvinnor att jobba. Företaget arbetar också för allas lika värde och med att ta tillvara de anställdas ris, ros och idéer som en del av ACS utveckling.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.